Zkoušky

Zkouškou prokazuje uchazeč praktické znalosti v bezpečném a jistém vedení plavidla za všech okolností. Pověřená osoba (zkušební komisař) do konání uchazeče nezasahuje, pouze zadává úkoly a je na uchazeči, aby je správně splnil. V takovém případě je zkouška hodnocena kladně a uchazeči je vydán doklad o úspěšném splnění. V opačném případě je uchazeči vydán doklad o nesplnění zkoušky a je možné dohodnout další postup. Uchazeč, který nesouhlasí s neúspěšnou zkouškou a vystavením negativního dokladu se může odvolat ke Státní plavební správě.

Zkouška není časově limitována, ale pro správné provedení je maximální počet osob 5 na jeden den.

Pro zájemce je možné zajistit ubytování v místě provádění zkoušky.

 

ABSOLVOVALI JSTE KURZ A K ZISKU LICENCE VÁM CHYBÍ POUZE JEDNO?
U NÁS MŮŽETE SLOŽIT ZKOUŠKY U ZKUŠENÝCH KOMISAŘŮ.