Kurz S – plachetnice nad 20 m2

5 200  vč. DPH

Kurz slouží uchazeči k seznámení a naučení správných postupů a znalostí při vedení plavidla s motorem i pod plachtami. V praxi si uchazeč vyzkouší všechny úkony, které jsou obsahem zkoušky. Získá potřebnou jistotu a oprávněnou sebedůvěru spolu se správnou plavební praxí. Je možné se zaměřit na individuální potřeby uchazeče, či na obtížnější úkony. Je čas na jejich vysvětlení či zdůvodnění v souvislosti s plavebními předpisy.

Kurzy se zpravidla pořádají na tomtéž plavidle, na kterém se skládají zkoušky.

Aby byl dostatek klidu a prostoru, je kurz dvoudenní s odplutím mezi 8:00 až 9:00 hod. a návratem následujícího dne cca 17:00 hod a to pro maximálně 5 osob. Přenocování je možné zajistit, není však v ceně kurzu. Na lodi je možnost konzumace vlastních zásob a využití vařiče. Loď je vybavena chemickou toaletou.

Popis

Náplň kurzu vychází z osnovy ověření dovedností při vedení plavidla:

Při kurzu by se měl uchazeč naučit a osvojit si správné postupy při práci s plavidlem. Nejedná se tedy pouze o vlastní plavbu, ale také o kontrolu plavidla před vyplutím, která začíná již příchodem k vyvázanému plavidlu, ještě než vůbec vstoupíme na palubu. Pokračuje kontrolou zákonného vybavení lodě, technického vybavení, strojních celků a náplní. Dále potom následuje variabilní část – seznámení a instruktáž posádky, pokud ovšem neplujeme sami či se stálou posádkou. Z té musí být všem jasné, že na lodi velí jasně, stručně a srozumitelně pouze jeden – a také nese plnou odpovědnost.

V této chvíli je plavidlo stále ještě vyvázáno, motor nepracuje a plachty jsou staženy.

Nyní se rozhodneme, že vyplujeme. Musí být v té chvíli jasné, jak budeme odplouvat, jak bude na plavidlo působit vítr či proud. Nastartujeme motor a odvážeme loď, nikoliv naopak. Vázací lana budeme uvolňovat ve správném pořadí.

A plujeme. První úkon je najít vítr a postavit správně plachty. Teprve po zvládnutí tohoto úkonu můžeme přistoupit k dalším manévrům – obrat proti větru, po větru, přesné směrové vedení lodě, refování plachet, zastavení plachetnice – postavení proti větru. Situace při předjíždění, potkávání, míjení, přednosti v plavbě.

Při plavbě se setkáváme s plavebními znaky. V té souvislosti probíráme i znění předpisů. Postupně, jak „dostáváme loď do ruky“ začínáme chápat zásadní rozdíly proti pohybu na pozemních komunikacích.

Je ověřený fakt, že zatímco odmalička jsme seznamováni s dopravní výchovou a automaticky se podle toho chováme na silnici, na vodě tyto zažité reflexy nemáme. Musíme se je naučit, a kdo toto rychle pochopí, uspěje. V osobním autě jistě nesledujeme hloubku, či výšku mostů, na vodě – a na plachetnici obzvlášť – je to nutné.

V souvislosti s vlastní plavbou je nutné znát a dobře používat signalizaci a to jak zvukovou, tak pomocí „modré vlajky“. I s plachetnicí můžete plout po řece a tam se s touto signalizací můžete setkat. Jak se označuje plachetnice plující pod plachtami a zároveň s motorem?

Ve chvíli, kdy máme již loď „v ruce“, můžeme postoupit dál k mimořádným situacím typu „muž přes palubu“ a jeho záchrana, manévrování s plavidlem, velení, první pomoc. Použití záchranných prostředků. Plavební nehody a postupy při nich, jejich hlášení. Nasednutí plavidla, zamezení průniku vody do trupu, úniky provozních kapalin.

Dalším úkonem ke kotvení. Kde lze kotvit. Jakou kotvou vybavit svoji loď, použít řetěz, nebo lano. Kolik řetězu či lana vypustit s ohledem na přídržnou sílu a možný prostor. Jak se kotví na dvě (či více) kotev. Jak se kotva zvedá a jak se značí? Jak se značí zakotvené plavidlo?

Na kotvení navazuje logicky i správné vyvázání plavidla – jaké jsou vyvazovací prvky, jaká jsou správná vyvazovací lana a jak se umísťují. Jakými uzly se vážeme a jaké uzly se na lodích užívají.

V souvislosti s vyvazováním probereme činnost při vplutí a vyplutí z přístavu, hlášení, činnosti v přístavu zakázané apod.

Povíme si něco – alespoň teoreticky – o komorování. V případě plavby na řece se tomuto manévru nevyhnete, nakonec na vltavské kaskádě je komorování plachetnic běžné.

Při návratu vyzkoušíme ještě couvání na motor k vyvazovacímu místu a při ukončení plavby si ještě ukážeme správné vyvázání plavidla, kontrolu a jeho odstavení.

Během plavby se Vám snažíme předat maximum znalostí v bezpečném a jistém vedení plavidla spolu se správnou plavební praxí. Klademe důraz na zachování klidu za všech okolností pod heslem „na vodě se nespěchá“. Každý krok, každou činnost si rozmyslete, nikdo na Vás netlačí – pouze Vy jste odpovědní za plavidlo a posádku. Buďte klidní a rozvážní – cílem rekreační plavby je radost, nikoliv stres.

ZASTAV SE                                      zvolněte, nebo zastavte, získejte čas

ZAMYSLI SE                                    rozvažte o co se jedná, zjistěte stav, vyberte správné řešení

ZREALIZUJ                                     proveďte, co jste vymysleli, vydejte správný rozkaz

ZKONTROLUJ                                zkontrolujte provedení a výsledek, odpovídá tomu, co jste chtěli?

 

Doba trvání kurzu skupiny S:

Kurz je obvykle dvoudenní, to znamená odplutí v sobotu v cca 10 hodin a návrat v neděli v odpoledních hodinách, cca. v 18 hodin.

Abychom v sobotu odpluli včas, začátek samotného kurzu je v 9 hod.

Kurz je možné do jisté míry přizpůsobit uchazečům. Náplň vychází z osnovy zkoušky, ale je možné dát důraz na individuální potřeby. Prodloužení času nad uvedený limit je po dohodě možné za cenu kondičních plaveb.

Kurzy probíhají za každého počasí, pro skupinu S je omezení podmínka vytažení plavidla na břeh v zimním období. Platí samozřejmě omezení plavby dané vodními stavy vyhlášenými příslušným povodím.

Trasa kurzu pro skupinu S:

Vltava, vodní dílo Orlík

Odplutí z vývaziště Podolsko směrem po proudu, Červená, Zvíkov (cca 12 km), Orlík n/V (cca 12 km) a dále podle okamžité situace a větru.

Obsazenost:

Maximální obsazenost je 5 osob

Plavidlo pro skupinu S:

Kajutová kýlová plachetnice Albin Vega 26 o délce 8,2 m, šířce 2,5 m, výtlak cca 2,2 t, základní oplachtění 32 m2, pomocný motor 12 HP

Jeho vybavení:

vařič, základní nádobí pro ohřátí či uvaření, pitná voda, 1x chemická toaleta. Plachetnice Albin Vega je vybavena pro dálkové plavby standardním způsobem, obytný salon, ložnice, otevřený kokpit.