Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

 1. Uděluji tímto souhlas panu Bořkovi Řepovi se sídlem Na hvězdárně 213/24, Praha - Velká Chuchle 159 00, IČ : 41163931 (dále jen „správce“), aby ve smyslu nařízení Evtopského paralmentu a rady (EU) č. 679/2016 o ochraně osobních údajů fyzických osob (dále jen „nař. GDPR“) zpracovával tyto osobní údaje:
 2. (uveďte osobní údaje dle skutečnosti)

  • Jméno a příjmení:
  • Adresa trvalého bydliště:
  • Datum narození:
  • E-mail:
  • Telefonní číslo: 
 3. Tyto osobní údaje je nutné zpracovat pro účel poskytování služby Školy vůdců plavidel. Údaje budou správcem zpracovány po dobu do odvolání souhlasu. Správce zpracovává Vaše osobní údaje vždy a výhradně v souladu s platnou legislativou, tedy zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (Nařízení GDPR). Správce je oprávněn osobní údaje zpracovávat vždy také za účelem určení, výkonu a obhajoby vlastních právních nároků.
 4. S výše uvedeným zpracováním uděluji výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje uvedené na této webové stránce.
 5. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, jeho zaměstnanci či osobami v poměru obdobném. Osobní údaje však pro správce mohou zpracovávat i další zpracovatelé např. IT dodavatelé nebo poskytovatelé zpracovatelských softwarů či účetní v mezích své odborné činnosti.
 6. Beru na vědomí, že správce je ze zákona povinen v souvislosti s prováděním zkoušek odborné způsobilosti předat osobní údaje uvedené v odst. 1 tohoto souhlasu

  Státní plavební správě
  Jankovcova 4
  170 04 Praha 7

  případně jiným orgánům státní správy v souladu s jejich kompetencemi v mezích příslušných právních předpisů.

 7. Správce zásadně neposkytuje Vaše osobní údaje jiným subjektům za účelem marketingové činnosti.
 8. Správce podléhá dozoru

  Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky
  pplk Sochora 27
  170 00 Praha 7

  ke kterému můžete v případě, že nebudete spokojeni s postupy správce při uplatnění Vašich práv, resp. při zpracování a ochraně Vašich osobních údajů podat stížnost.

 9.      Dle čl. 15 až 22 nař. GDPR máte právo:
  • Na přístup k osobním údajům
  • Vzít souhlas kdykoliv zpět
  • Požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
  • Požádat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
  • Vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
  • Požadovat opravu, výmaz osobních údajů, omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování
 10. Nesouhlasíte-li s postupem správce při řešení problematiky zpracování a ochrany osobních údajů, můžete zaslat své připomínky na e-mailovou adresu správce: info@vmpkurz.cz